Andra hälsofördelar


Varför vi valt soja är sojans goda egenskaper.

EFFEKTER AV SOJA

Hjärt/kärlsjukdomar

Soja förefaller ha flera olika effekter som är gynnsamma för hjärta och kärl. Antioxidanterna kan skydda mot åderförkalkning, den blodfettssänkande effekten bidrar ytterligare till att skydda cirkulationen och slutligen verkar det som om soja bland annat genom sin blodfettssänkande effekt kan göra nytta vid övervikt.

Blodfettspåverkan

Soja bidrar till att det dåliga kolesterolet sänkes medan det goda kolesterolet tenderar att öka. Dessutom verkar soja kunna minska mängden oxiderat LDL, möjligen genom sitt innehåll av antioxidanter.

Övervikt och diabetes

Soja har i djurstudier visats reducera insulinnivåer och insulinresistens. Minskad insulinresistens kan bidra till att sänka insulinnivåerna medan sänkta insulinnivåer i sin tur kan bidra till minskad fettinlagring. Hos människor har man visat att soja ger sänkta blodsockernivåer, kroppsvikt, blodfetthalter och insulin med åtföljande gynnsamma effekter på övervikt och uppseglande eller manifest diabetes.

Undernäring

En produkt som används globalt med stort näringsvärde är soja. I form av okara kan man sannolikt framställa en relativt kompakt produkt som skulle kunna distribueras vid akuta behov.

Cancerprotektiv effekt

Soja bedöms ha en cancerskyddande effekt, även om många studier baserats på djurförsök och cellodlingar. Befolkningsstudier är svåra att genomföra då människor som lever sunt gör det från flera aspekter, vilket gör det svårt att värdera en enskild komponents effekt. Man grundar dessa slutsatser på att soja dels har en gynnsam effekt på ämnesomsättningen och därigenom vikten, dels har ett värdefullt innehåll av antioxidanter. Främst har skydd påvisats mot prostata-, bröst och tjocktarmscancer, cancerformer som riskera att öka vid för högt intag av för fet och onyttig mat.

Bentäthet

Tillförsel av soja i kosten verkar skydda huvudsakligen genom att minska nedbrytningen av benmassan. Även normalt intag av soja i kosten utan extra tillsatser verkar ha en gynnsam effekt på benmassan.

Njursjukdomar

Diet innehållande soja verkar ha en skyddande effekt på njurarna framför allt p.g.a. sitt innehåll av antioxidanter. I djurförsök verkar den njurskyddande effekten av soja även medieras av sänkningen av blodfettsnivån även om andra anledningar till effekten inte heller kunnat uteslutas.

Mag/tarmkanalen

Soja är gynnsam för mag/tarmkanalen, dels genom skyddseffekten mot cancer, se detta avsnitt, dels genom sitt fiberinnehåll, som verkar skyddande mot förstoppning och därmed relaterade besvär. Det verkar också som om syrainnehållet i magsäcken kan minskas.

Menopaus – relief

Det har spekulerats i om soja kan ha en balanserande effekt på klimakteriella besvär genom sin östrogenlika effekt. En del studier talar för detta, även om nya undersökningar genomföres för närvarande för att bättre kunna klarlägga detta.

Det man måste vara uppmärksam på är:

Allergirisk – soja

Sojabönan är en baljväxt, bl.a. besläktad med jordnötter, bönor, ärter, lupiner, linser, kikärter, lakrits och bockhornsklöver. Förtjockningsmedlen fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl, dragant, gummi arabicum utvinns också ur baljväxter. 

Allergi mot baljväxter uppträder oftast hos barn och tenderar att bestå hela livet. Släktskapet mellan växterna gör att proteinerna är lika över artgränserna, vilket medför att allergi kan uppträda mot flera av baljväxterna samtidigt, alternativt utvecklas först mot en i gruppen och senare även mot andra. Allergi mot soja bedöms som mindre riskfylld än mot jordnötter. Spädbarn med komjölksallergi bör inte ges sojaprodukter då 30-50 % utvecklar allergi mot sojaprotein.