Ansvar för klimat och miljö


Bofood tar ansvar för klimat och miljö, främst genom att bara jobba med vegetabiliska livsmedel. Växtriket har nästan alltid en lägre påverkan på miljön och klimatet än vad produkter från djurriket har.

  • Produkter gjorda på mjölk behöver väldigt mycket naturresurser och ger upphov till stora utsläpp. Kor är duktiga på att göra om gräs till mat men äter idag allt mer sojabönor, det är mycket smartare att göra goda produkter direkt från sojabönan än att ta omvägen genom korna!
  • Livsmedelssektorn står för mellan 20 och 25% av den totala klimatpåverkan, att istället välja klimatsmarta produkter såsom Lovice och Kloka bidrar till att minska utsläppen.
  • Bofoods KRAV-olja är ekologisk och odlas på svenska gårdar utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
  • Bofood köper in RSPO-certifierad palmolja som rekommenderas av WWF. Vi genomgår nu en certifieringsprocess för att få deklarera RSPO hållbar palmolja på förpackningarna.

Sidan är under arbete och kommer kompletteras med mer information inom kort.